THAM LUẬN HỘI NGHỊ VỀ LIÊN KẾT “TRƯỜNG-XÔ ĐẢM BẢO VỀ ANTT

Tháng Mười 20, 2016 7:31 chiều

Đại diện trường THCS Quảng Liên

 

THAM LUẬN HỘI NGHỊ VỀ LIÊN KẾT “TRƯỜNG-XÔ ĐẢM BẢO VỀ ANTT

Kính thưa: ………………

 

Được sự cho phép của BTC, trước hết cho phép tôi thay mặt LĐ,GV,NV 3 trường học trên địa bàn xã Quảng Liên xin gửi tới các vị khách quý cùng quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa toàn thể hội nghị. Quan điểm cơ bản, cốt lõi, nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Người đã chỉ rõ: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”. Trong bài Giữ gìn trật tự, an ninh đăng trên Báo Nhân dân số 236, ngày 9 đến ngày 10-10-1954, Người nêu rõ: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát. Nhưng chính quyền ta là chính quyền dân chủ, bất kỳ việc to việc nhỏ đều phải dựa vào lực lượng của nhân dân để phụng sự lợi ích của nhân dân. Việc giữ gin trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân. Mọi người công dân, bất kỳ già trẻ gái trai, bất kỳ làm việc gì, đều có nhiệm vụ giúp chính quyền giữ gìn trật tự, an ninh vì trật tự, an ninh trực tiếp quan hệ đến lợi ích bản thân của mọi người. Mấy mươi vạn con mắt soi sáng, mấy mươi vạn lỗ tai nghe ngóng, thì bọn gian phi, côn đồ sẽ lòi mặt ra và sẽ phải cải tà quy chính dưới lực lượng to lớn của quần chúng”. Hay “ Đoàn kết là sức mạnh”. Những câu nói đó đã đi sâu vào lòng mọi người và đã được hun đúc  thành kinh nghiệm sống quý báu của con người và nhân dân Việt Nam ta. Thật vậy để làm được những vấn đề đó đòi hỏi chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật-ANTT trường học đến các thế hệ trẻ, măng non của đất nước, đặc biệt là thế hệ học sinh, đồng thời tuyên truyền giáo dục pháp luật đến mọi thành viên trong gia đình, cơ quan và xã hội phải thực hiện và gương mẫu sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Chính vì thế hôm nay tôi rất vinh dự xã nhà tổ chức điểm mô hình “Xứ họ đạo an ninh”, “ trường – xã ” đảm bảo ANTT. Tôi thay mặt LĐ,GV,NV ba trường đóng trên địa bàn xã xin hứa và thực hiện:

  1. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT; giáo dục, định hướng về tư tưởng chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, nhà giáo, học sinh về âm mưu thủ đoạn chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch.
  2. Tiếp tục giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị. Trật tự an toàn xã hội trong nhà trường luôn tạo môi trường lành mạnh. Nâng cao chương trình giáo dục toàn diện, mỗi cán bộ GV, NV, Lao động trong nhà trường là tấm gương “ Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cho học sinh noi theo. Tập trung thực hiện mục tiêu “5 không” trong nhà trường: không để tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường; không có người tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; không có mại dâm, cờ bạc, các biểu hiện lối sống không lành mạnh trong cán bộ, nhà giáo, học sinh; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trử, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, chất độc hại, hàng giả,…
  3. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ GV, NV, LĐ và HS cùng gia đình phụ huynh và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những văn bản về xây dựng an toàn vê ANTT.
  4. Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDCD, Giáo dục Quốc phòng an ninh, lồng ghép với các buổi sinh hoạt tập thể, chào cờ để giáo dục cho học sinh phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội, không tham gia các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực không lành mạnh, không vi phạm pháp luật.
  5. Tổ chức tốt việc ký cam kết thực hiện các tiêu chí về tiêu chuẩn “ An toàn về ANTT” trong toàn thể cán bộ GV,NV và học sinh.
  6. Xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả các mô hình tự quản, tự bảo vệ tài sản, phương tiện của nhà trường, của cán bộ GV,NV,LĐ và học sinh..
  7. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt” “ Xây dựng nhà trường thân thiện học sinh tích cực”. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua khác của địa phương. Thường xuyên tham mưu lãnh đạo địa phương, với ban công an xã nghiêm cấm những quán sá tổ chức cho HS chơi geam và những trò chơi khác làm ảnh hưởng đến việc học tập của HS.

Trên đây là tham luận của đại diện lãnh đạo 3 trường, kính mong được sự hợp tác, phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể trong các thôn đội và địa phương tạo điều kiện cho nhà trường làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong các trường học.

Kính thưa quý vị đại biểu. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                       Trần Ngọc Hải